Disclaimer

AfscheidsPianist Guido Nobel zet zich in om de inhoud van zijn internetsite regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.

Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

AfscheidsPianist Guido Nobel / Exclusique is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit - of in enige zin verband houdt met – onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.